Ånglok E2
Jeco/Liliput

En uppföljare till E-loket från Jeco/Liliput. Kanonfint lok även detta. Går fantastiskt fint och ljudet låter mycket trovärdigt. Pillrar även här med en massa CV-värden. Dekoderinställningar och ljud skiljer sig lite från E-loket. Den långa härliga visslan på E-loket saknas här tyvärr och eftersom ljudet inte existerar i dekodern går inte detta att fixa. Sen har ju E-loket så skön gång där ångstötarna avtar när loket kommit upp i fart och ökar sen vid nytt pådrag. Detta upplever inte jag i E2, men med lite CV-kopiering från E-loket så grejade det sig. Sen att hyttbelysningen automatiskt slocknar vid gång kan säkert många uppskatta, men inte jag. Jag vill styra det själv.

Gäller lok med Zimo ljuddekoder

Först lite inledande fix. Spärrar för analog körning för säkerhets skull. Biten för lång adress sätts men CV17/18 måste sättas rätt först.

CVFrån -> TillBeskrivning
29 14 -> 42 Ej analogt och lång adress (CV17/18 är satt till 904)
33 1 -> 0 Lyktor till/från skall ej styras av F0
34 2 -> 0 Lyktor till/från skall ej styras av F0
35 4 -> 0 F1 ska ej styra någon utgång
39 0 -> 4 Hyttlampa på F5 i stället
42 0 -> 8 F8 styr också eldstads-lysdiod
61 0 -> 97 Alternativ funktionsmappning för att klara ändring av CV39
155 6 -> 18 Rangering på F18 halvfart
156 6 -> 0 Ingen rappare reaktion

Om man som jag inte vill att hyttbelysningen ska slockna automatiskt vid gång ändrar man denna CV.

CVFrån -> TillBeskrivning
127 60 -> 0 Ej automatsläckning av hytt

För att få samma läckra ångstötskänsla som i E-loket ändrar man så här.

CVFrån -> TillBeskrivning
275 220 -> 60 Se Zimos manual
276 220 -> 80 Se Zimos manual
282 80 -> 0 Se Zimos manual
284 10 -> 2 Se Zimos manual
285 30 -> 255 Se Zimos manual
286 225 -> 8 Se Zimos manual

Flyttar vissa, och tar bort flera manuella ljudeffekter.

CVFrån -> TillBeskrivning
522 88 -> 0 Tar bort ljud "konduktörsvissla" på F4
525 80 -> 0 Tar bort ljud "koppel" på F5
528 0 -> 78 Lägger luftpumpen på F6
529 0 -> 0 Volym luftpump
530 0 -> 8 Luftpump går konstant med F6 till
531 0 -> 80 Lägger koppelljudet på F7 till
534 0 -> 76 Lägger kolskyffling på F8
535 0 -> 0 Volym kolskyffling
536 0 -> 8 Kolskyffling går konstant med F8 till
555 76 -> 0 Tar bort ljud "kolskyffling" på F15
564 94 -> 0 Tar bort ljud "rensa eldstad" på F18

Justering av ljud och volym. Det brukar alltid bli så att man får sänka volymen. Här satte jag huvudvolymen så att ljudet från ångstötarna lät bra följt av finjustering av övriga ljud. Sen tycker jag att mute-funktionen är bra så man kan tysta loket när det kör in i tågmagasinet.

CVFrån -> TillBeskrivning
266 50 -> 16 Huvud-volymen sänks lite (lagom ångstötsljud)
310 8 -> 15 Ljud till/från nu på F15
311 8 -> 15 Ljud till/från nu på F15
312 10 -> 4 Pysljud på F4
313 109 -> 110 Knapp F10 som Mute - skippar manuellt injektorljud
314 45 -> 32 Mute fade in/out time
757 0 -> 64 Random pysar sänkt volym

Sen lite justering vad gäller belysning. Här ska det bli så att jag kan styra buffertlyktorna individuellt fram/bak samt välja "Ljust"/"Sparlåga" (jmf helljus/markeringsljus) för de främre. Jag kommer aldrig att dra tåg i backgång. Och absolut inte riktningsstyrd belysning.

CVFrån -> TillBeskrivning
430 11 -> 1 F1 ger fullt ljus i fronten om F13 är till
431 0 -> 141 13+128 (F13 + förreglingsflagga)
432 3 -> 14 14=front-utgång
434 3 -> 14 14=front-utgång
436 12 -> 13 F13 tänder i fronten
437 96 -> 0
438 4 -> 46 46=front-utgång med styrka enl CV508
440 4 -> 46 46=front-utgång med styrka enl CV508 vid backgång
442 0 -> 11 F11 tänder bak
444 0 -> 15 Bakre utgång med full styrka
446 0 -> 15 Bakre utgång med full styrka vid backgång
448 0 -> 18 Dimmat ljus fram och bak vid växling
450 0 -> 46 46=front-utgång med styrka enl CV508
451 0 -> 47 47=bakre-utgång med styrka enl CV508
452 0 -> 46 46=front-utgång med styrka enl CV508
453 0 -> 47 47=bakre-utgång med styrka enl CV508
454 0 -> 29 F0 tänder topplykta
455 0 -> 129 om F1 är till
456 0 -> 4 utgång topplykta med full styrka
457 0 -> 14 14=front-utgång
458 0 -> 4 utgång topplykta med full styrka vid backgång
459 0 -> 14 14=front-utgång
508 0 -> 8 Ljusstyrka "Sparlåga", 8 är lägsta möjliga

Se nu inte dessa inställningar som en rekommendation. Snarare som tips på vilka CV-värden man kan pillra med. Jag har ju t ex väldigt låg ljudnivå då min bana blir liten och jag själv sitter i mitten.

Tror jag är nöjd med inställningarna nu. Här är en bild som visar min knapplayout:

Nästa steg blir nu att lyfta på panna och hytt för att med lite bly höja lokets vikt......