Ellok Ma 788
Jeco

Ny utgåva från Jeco 2019/2020 av Ma-loket och med stora strålkastare denna gång. Loket går mycket mjukt och fint men följande saker ska åtgärdas:

1. Strålkastarna ser ut som svarta hål. En lösning på detta och som jag gjort med Rocos Da är att slipa linsernas insida matta med ganska grovt slippapper. Låter kanske konstigt men effekten blir påtaglig. Jag kommer också att försöka pillra ur linserna och måla hålen med Crome-penna för att få lite reflektorkänsla. Om ljuset från sidan ändå ser lite konstigt ut får man försiktigt matta ner linsens front.

2. Fältet runt övre strålkastaren & slutsignalen ska vara brun lika korgen.

3. Banröjarna byts mot rätt modell från Entec. De som sitter där nu är en modell för TGOJ.

4. Koppelkulisserna känns lite svampiga. Tanken kanske var/är att koppelhållare ska vila på plogen men... Det borde gå att få detta lite mer robust.

5. De fjäderbelastade mittaxlarna måste tillåtas gå lite lägre än ytteraxlarna då det händer att de inte snurrar med. Mittaxlarna driver ju inte men de tar upp ström, och då vill man ju att de ska ha god kontakt med spåret.

6. Högtalaren byts för bättre ljudkvalitet. I original låter det lite väl burkigt.

7. Hyttinredningen målas i en ljus färg. Ma-loket i fullskala är ju inte helt svart i hytten. Med en typ beigegul inredning kommer nog hyttbelysningen att se mer rätt ut.

8. Slutsignalerna kopplas om till egna dekoderutgångar så man får konstant ljus på dessa även med dimmade strålkastare. Jag gillar ju att förse loken med förebildsriktig belysning.

9. Backupkondingar monteras. Loket tar upp ström på alla hjul vilket ser ut att fungera jättebra, men det är gott om plats för kondensatorer så varför inte.

10. De två hjulen med slirskydd dras av och ersätts med hjul utan gummiringar. I dagsläget finns inga reservdelsaxlar att tillgå men Tony på MJ-Hobby var snäll och fixade två hjul från förra serien lok.

Bilder som visar de olika åtgärderna kommer så småningom.


Så till CV-registren. Först lite inledande fix. Spärrar för analog körning för säkerhets skull. Biten för lång adress sätts men CV17/18 måste sättas rätt först.

Gäller lok med Zimo ljuddekoder

CVFrån -> TillBeskrivning
3 20 -> 48 Acc
4 20 -> 48 Ret
9 0 -> 55 Motorstyrning - Märkligt att den var satt till 0
29 14 -> 42 Ej analogt och lång adress (CV17/18 är satt till 788)
33 1 -> 0 Lyktor till/från skall ej styras av F0
34 2 -> 0 Lyktor till/från skall ej styras av F0
35 12 -> 0 F1 ska ej styra någon utgång via denna CV
44 16 -> 0 F10 ska ej styra hyttbelysning A via denna CV
45 32 -> 0 F11 ska ej styra hyttbelysning B via denna CV
107 0 -> 76 F12 (inverterad) tänder strålkastare och slutsignal
108 0 -> 44 F12 (inverterad) tänder strålkastare och slutsignal
127 1 -> 0 Ej riktningsstyrd övre strålkastare
128 2 -> 0 Ej riktningsstyrd övre strålkastare
266 160 -> 24 Huvud-volymen sänks (jisses va högt det var)
273 0 -> 20 Lite startfördröjning vill man ha
412 0 -> 112 Knapp F12 får inverterad funktion

Här kommer styrningen av belysning. Kopierade från Rc-loken där de första fyra grupperna avser växlingsljus som detta lok inte har. Börjar på grupp 5 och slipper då numrera om en massa alltså. Ska korrigeras lite vad gäller utgångsnummer.

SwissMapping grupp 5

CVVärdeBeskrivning
454 0 -> 29 F0 - Helljus i körriktning
455 0 -> 129 Halvljus måste vara till - kan nu blända av helt vid möte
456 0 -> 14 F - Nedre vita i A-ände - utgång 14
457 0 -> 3 F - Övre vita i A-ände - utgång 3
458 0 -> 15 B - Nedre vita i B-ände - utgång 15
459 0 -> 4 B - Övre vita i B-ände - utgång 4

SwissMapping grupp 6

CVVärdeBeskrivning
460 0 -> 1 F1 - Halvljus i A-ände
461 0 -> 141 F13 med bit 7 satt
462 0 -> 14 F - Nedre vita i A-ände - utgång 14
463 0 -> 0
464 0 -> 14 B - Nedre vita i A-ände - utgång 14
465 0 -> 0

SwissMapping grupp 7

CVVärdeBeskrivning
466 0 -> 1 F1 - Halvljus i B-ände
467 0 -> 139 F11 med bit 7 satt
468 0 -> 15 F - Nedre vita i B-ände - utgång 15
469 0 -> 0
470 0 -> 15 B - Nedre vita i B-ände - utgång 15
471 0 -> 0

SwissMapping grupp 8

CVVärdeBeskrivning
472 0 -> 143 Ej (bit7) F15 & F13- markeringsljus A-ände
473 0 -> 141 F13 med bit 7 satt
474 0 -> 46 F - Nedre vita i A-ände - utgång 14 + 32 = dim från CV508
475 0 -> 1 F - 1=röd i B-ände
476 0 -> 46 B - Nedre vita i A-ände - utgång 14 + 32 = dim från CV508
477 0 -> 1 B - 1=röd i B-ände

SwissMapping grupp 9

CVVärdeBeskrivning
478 0 -> 143 Ej (bit7) F15 & F13- markeringsljus A-ände
479 0 -> 141 F13 med bit 7 satt
480 0 -> 0
481 0 -> 67 F - Övre vita i A-ände - utgång 3 + 64 = dim från CV509
482 0 -> 0
483 0 -> 67 B - Övre vita i A-ände - utgång 3 + 64 = dim från CV509

SwissMapping grupp 10

CVVärdeBeskrivning
484 0 -> 143 Ej (bit7) F15 & F11- markeringsljus A-ände
485 0 -> 139 F11 med bit 7 satt
486 0 -> 47 F - Nedre vita i B-ände - utgång 15 + 32 = dim från CV508
487 0 -> 2 F - 2=röd i A-ände
488 0 -> 47 B - Nedre vita i B-ände - utgång 15 + 32 = dim från CV508
489 0 -> 2 B - 2=röd i A-ände

SwissMapping grupp 11

CVVärdeBeskrivning
490 0 -> 143 Ej (bit7) F15 & F11- markeringsljus A-ände
491 0 -> 139 F11 med bit 7 satt
492 0 -> 0
493 0 -> 68 F - Övre vita i B-ände - utgång 4 + 64 = dim från CV509
494 0 -> 0
495 0 -> 68 B - Övre vita i B-ände - utgång 4 + 64 = dim från CV509

SwissMapping grupp 12

CVVärdeBeskrivning
496 0 -> 5 F5 & F13 - Hyttbelysning A-ände
497 0 -> 141 F13 med bit 7 satt
498 0 -> 101 F - utgång 5 + 96 = dim från CV510
499 0 -> 0
500 0 -> 101 B - utgång 5 + 96 = dim från CV510
501 0 -> 0

SwissMapping grupp 13

CVVärdeBeskrivning
502 0 -> 5 F5 & F11 - Hyttbelysning B-ände
503 0 -> 139 F11 med bit 7 satt
504 0 -> 102 F - utgång 6 + 96 = dim från CV510
505 0 -> 0
506 0 -> 102 B - utgång 6 + 96 = dim från CV510
507 0 -> 0

SwissMapping, dimmade ljusstyrkor

CVVärdeBeskrivning
508 72 -> 8 8 är lägsta möjliga. Under 8 är för blinkfunktioner.
509 32 -> 24 De övre vita fick ökas lite.
510 248 -> 128 Hyttbelysning styrka.

Lite ostrukturerat än så länge och det kommer mycket mera....