Ellok Ub 709
Trix

Ny utgåva från Trix. Denna gång med ljuddekoder och vita led i strålkastarna. Konstigt nog fanns inte den röda slutsignalen med som i förra utgåvan, lok 717. Då lok 717 kändes mycket solid helt igenom, var det lite förvånande att denna hade lösa/tappade handräcken och dåligt utförda lödningar. Men då det för mig är enklare att fixa felen själv än att packa och returnera loket, fick det bli så.

Loket går i alla fall mycket fint och med enastående krypkörningsförmåga. Jag har aldrig upplevt detta lok i fullskala så för mig är ljudeffekterna helt ok. Någon påpekade att kompressorljudet var fel för denna loktyp men jag får helt enkelt låtsas att kompressorn i mitt lok är utbytt till en modernare typ.

Ljuddekodern i detta lok var en rätt irriterande historia till en början. Ett forumtips indikerade att dekodern hette mSD/3. Glatt började jag leta manual till denna. Hittade flera varianter av vilka ingen beskrev funktionsmappning vilket var det jag sökte. Det fanns en länk i manualerna som skulle leda till en mer omfattande manual men länken fungerade inte. Jag sökte envist vidare och till sist hittade jag ett dokument på tyska som beskrev, om än lite fattigt, hur mappningen fungerade. Du hittar dokumentet här .

Till skillnad mot flera av de dokument jag hittade i början så verkade denna stämma exakt för Ub-loket. Eftersom det är mest tabeller och fattigt med förklarande text så vidtog nu en massa testande för att klura ut hur allt (nästan) fungerar. Här kommer en länk till projekt-sida två där jag försöker visa, och förklara, hur mappning mm fungerar i detta lok.

Här hittar du min "Mappnings-Manual"

Förutom ändringar av CV-värden så ska jag installera röd slutsignal, hyttbelysning, några backup-kondensatorer och måla strömavtagaren. Jag har också kommit på ett sätt att få till mer förebildslika strålkastare på dessa och andra brunlok med stora strålkastare.

Här pillrar jag med bilder och beskrivning för detta

Följande CV-värden är ändrade så här långt. Många av dem kommer säkert att finjusteras längre fram.

CV Från -> Till Beskrivning
2 6 -> 2 Min hastighet
5 165 -> 96 Max hastighet
17 0? -> 194 Lång address 709
18 0? -> 197 Lång address 709
29 2 -> 34 28/128 steg, egen fartkurva & lång address
50 15 -> 0 Enbart DCC
63 255 -> 208 Huvud-volym sänkt
68 3 -> 2 Fartkurva för säkrare mjukstart och krypkörning
69 7 -> 2 Fartkurva för säkrare mjukstart och krypkörning
70 10 -> 6 Fartkurva för säkrare mjukstart och krypkörning
113 255 -> 2 Dimmat ljus bak
117 255 -> 2 Dimmat ljus fram
129 255 -> 15 Dimmat i hytt
146 180 -> 80 Bromsgnissel sänkt

Ljudvolym övriga (CV31=16)

CV Från -> Till Beskrivning
300 180 -> 60 Bakgrundsljud sänkt
309 150 -> 110 Fläktljud sänkt
311 204 -> 70 Kompressorljud sänkt
313 200 -> 80 Buffertljud sänkt
314 110 -> 60 Påkopplingsljud sänkt
315 110 -> 60 Avkopplingsljud sänkt

Mappning av ljus (CV31=17)

CV Från -> Till Beskrivning
260 0 -> 18 Växlingsljus bak med F18
261 32 -> 0 Tänd oavsett färdriktning
263 0 -> 18 Växlingsljus fram med F18
264 16 -> 0 Tänd oavsett färdriktning
314 255 -> 18 Röd slutsignal vid växling med F18
316 255 -> 85 Aux 4
----- ---------- ---------------------------------------------------------
317 255 -> 18 Ej växlingsljus
318 0 -> 64 Inverterat alltså
319 255 -> 160 Logikflagga 1
320 255 -> 18 Ej växlingsljus
321 0 -> 64 Inverterat alltså
322 255 -> 161 Logikflagga 2
323 255 -> 18 Ej växlingsljus
324 0 -> 64 Inverterat alltså
325 255 -> 162 Logikflagga 3
326 255 -> 18 Ej växlingsljus
327 0 -> 64 Inverterat alltså
328 255 -> 163 Logikflagga 4
----- ---------- ---------------------------------------------------------
329 255 -> 11 Markeringsljus bak med F11
331 255 -> 160 Logikflagga 1
332 255 -> 13 Markeringsljus fram med F13
334 255 -> 161 Logikflagga 2
335 255 -> 11 Styr helljus till bak med F11
337 255 -> 162 Logikflagga 3
338 255 -> 13 Styr helljus till fram med F13
340 255 -> 163 Logikflagga 4
341 255 -> 0 Helljus bak med F0
343 255 -> 162 Logikflagga 3
344 255 -> 0 Helljus fram med F0
346 255 -> 163 Logikflagga 4
----- ---------- ---------------------------------------------------------
347 255 -> 160 Logikflagga 1 styr markeringsljus bak
349 255 -> 80 Ljusutgång bak
350 255 -> 161 Logikflagga 2 styr markeringsljus fram
352 255 -> 81 Ljusutgång fram
353 255 -> 162 Logikflagga 3 styr helljus bak
355 255 -> 82 Aux 1
356 255 -> 163 Logikflagga 4 styr helljus fram
358 255 -> 83 Aux 2
----- ---------- ---------------------------------------------------------
359 255 -> 5 Hyttbelysning med F5
361 255 -> 84 Aux 3
362 255 -> 10 Tysta ljudet (typ i tunnel) med F10
364 255 -> 117 Mute

Mappning av ljud (CV31=17)

CV Från -> Till Beskrivning
266 5 -> 10 Ej bromsgnissel på F10
275 7 -> 2 Kort signal på F2
281 2 -> 15 Ljud till/från på F15
284 6 -> 7 Påkoppling på F7
287 8 -> 9 Avkoppling på F9
296 9 -> 8 Buffertsmäll på F8
302 11 -> 4 Fläktar på F4
305 12 -> 6 Kompressor på F6

Deaktiverar följande manuellt styrda ljud (CV31=17)

CV Från -> Till Beskrivning
292 192 -> 255 Tryckluft
295 193 -> 255 Sandning
310 188 -> 255 Strömavtagare